“Een lichaam dat vrij van spanning is, leidt tot verhoogde functie, energie en welzijn”

Het consult

Body Stress Release werkt uitsluitend op afspraak. Voor een afspraak kun je bellen, appen of mailen. Bij verhindering kunt je 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Daarna ben je de afgesproken kosten verschuldigd.

Kom je voor het eerst?

Dan maak ik gelijk drie afspraken met je. Deze eerste drie afspraken vinden altijd plaats op dag 1, dag 4 en dag 11. Waarom? Omdat Body Stress Release een proces in het lichaam in gang zet, van spanning loslaten en herstellen. Daarnaast treden er vaak veranderingen in je lichaam op, die om een nieuwe release vragen. Kortom, het herstel wordt zo op de meest effectieve manier in gang gezet.

De eerste afspraak inclusief intakegesprek duurt zo’n 45-60 minuten. De vervolgafspraken duren ongeveer 30-45 minuten. Tijdens de intake wil ik graag een zo compleet mogelijk beeld krijgen van je gezondheidstoestand. Je krijgt uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spierspanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het herstelproces te ondersteunen.

Behandelovereenkomst

Nadat wij samen jouw klachten goed in beeld hebben leg ik aan je uit wat BSR inhoudt, hoe BSR werkt op het lichaam en hoe ik als practitioner te werk zal gaan. Vervolgens vraag ik je voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelingsovereenkomst te tekenen. Hiermee geef je aan dat je weet wat de behandeling inhoudt en dat je toestemming geeft voor de behandeling. Dat voorkomt onduidelijkheid achteraf en bovendien is het goed voor je om te weten dat we hiermee voldoen aan de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dat schept over en weer duidelijkheid.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende BSR practitioner, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door het WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelende BSR practitioner heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht

Vergoedingen

Body Stress Release praktijk De Kempen is aangesloten bij:

 • de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN)
 • Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) Vergoedbaar


BSR wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In de lijst hiernaast kun je zien
welke verzekeraars een BSR-consult bij de praktijk vergoeden in 2023.

 • Menzis
 • PMA
 • Anderzorg
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 • Zilveren Kruis
 • Avero Achmea
 • FBTO
 • OZF
 • De Friesland


Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de zekerheid altijd even je eigen polis of neem contact op met je zorgverzekeraar.

De factuur ontvang je na het consult per mail en kun je zelf bij je zorgverzekeraar indienen.

cat 2024 vergoedbaar

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich in eerste instantie wenden tot de betreffende behandelaar om samen tot een oplossing te komen die voor beide goed is. Mocht dat niet zo zijn, verwijs ik u graag naar de website van het CAT.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid.